Na predĺženie platnosti karty stačí jeden doklad

Žiadosť na predĺženie platnosti karty je vo vašom online konte už pripravená a vyplnená. K žiadosti sa dostanete k nej po kliknutí na Detail terajšej karty a tlačidlo Predlžiť kartu.

Ak nedošlo k žiadnej zmene (osoby či vozidla) a nemáte záujem o iný typ karty ako ste mali doteraz, na predĺženie stačí priložiť iba jeden doklad a to sken/foto platnej medzinárodnej karty poistenia automobilu tzv. zelenej karty. Odfotiť/ naskenovať je potrebné celú prednú stranu – teda časť s údajmi o držiteľovi aj časť s údajmi o vozidle.

Pred priložením prílohy si ju prosím, skontrolujte, pretože ak pošlete rozmazané, zaheslované, neplatné zelené karty, bločky o úhrade poistenia, asistenčné karty, rôzne zmluvy s poisťovňou… žiadosť zamietneme.

Ak chcete zmeniť časovú platnosť karty, nie je potrebné žiadať o nový typ karty, stačí iba rozkliknúť záložku Typ karty a vybrať platnosť buď na tri mesiace alebo rok.

Priamo cez konto je možné kartu aj uhradiť (online platba cez platobnú bránu). Výhodou je, že netreba vypisovať číslo účtu a variabilný symbol, pri ktorom sa často robia chyby, ale aj okamžité pripísanie úhrady. Karta sa stáva aktívnou (resp. budúcou) hneď po platbe, kým pri platbe bankovým prevodom trvá pripísanie platby dva až tri pracovné dni. Tento postup ocenia najmä tí, ktorí potrebujú mať kartu hneď platnú. Na platobnú CardPay bránu sa dostanete priamo cez vaše konto. Kliknite v Detaile novovytvorenej a ešte nezaplatenej karty na tlačidlo Zaplatiť.