Pred lekárňou parkujte iba na vyznačených miestach

Na ulici Dolný Šianec boli osadené značky zákaz zastavenie v oboch smeroch a vyznačené tri parkovacie miesta. Parkovacie miesta na ulici Dolný Šianec pred pohotovostnou lekárňou sú vyznačené čiastočne na chodníku, aby bola zabezpečená dostatočná šírka cesty aj chodníka. Parkovanie je tu bez úhrady a povolené pre klientov lekárne maximálne na dobu 15 minút ako je uvedené aj na dopravnej značke.

K vyznačeniu sa pristúpilo s cieľom riešiť  situáciu s parkovaním a nedisciplinovanými vodičmi. Napriek tomu, že ulica Dolný Šianec sa nachádza v regulovanom pásme, kde je povolené stáť iba na vyznačených parkovacích miestach, vodiči zaparkovali na ceste, často v oboch smeroch, bez dodržiavania pravidiel o cestnej premávke. Komplikovali tak prejazd nielen ostatným vodičom ale najmä vozidlám hasičov a záchranárov, zo staníc nachádzajúcich sa v tejto lokalite.