Na Palackého ďalšie štyri mesta pre rezidentov pásma A

Vyznačené sú pri vjazde na Palackého ulicu, od križovatky s Hasičskou, Námestia SNP a Mierovým námestím.

Vyhradiť ďalšie parkovacie miesta pre rezidentov pásma A požadovali poslanci za mestskú časť Stred. Argumentovali, že rezidenti pásma A aj tak parkujú (na základe rezidentskej parkovacej karty a trvalého pobytu v pásme A) na Palackého ulici, ale nie vždy nájdu voľné miesto a často je ďaleko od bydliska.

V centre mesta (pásma A a B) neplatia žiadne, ani najvyššie celomestské karty. Vodiči si parkovné hradia jednorazovo (mobilná platba, automaty, sms). Rezident pásma A nevybaví ani návštevnícku parkovaciu kartu, pre parkovanie vozidla návštevy vyberie niektoré zo susedných pásiem. Zámerom tohto regulačného opatrenia je vylúčiť niekoľkohodinové, celodenné parkovanie v centre. Parkovaciu kartu môže získať iba žiadateľ s trvalým pobytom v pásme A (alebo B)..

V súčasnosti je vydaných 29 parkovacích kariet do pásma A. Ich držitelia môžu parkovať na ktoromkoľvek parkovacom mieste v pásme alebo na vyhradenom. Tie sú na Palackého ulici pred Tatra bankou, budovou Uniqa, na Vajanského ulici, na Hasičskej ulici, v časti pod autobusovými zastávkami, celkovo 18.