Začína obnova dopravného značenia a parkovacích miest

Obnovovať sa budú vybrané úseky na miestnych komunikáciách v častiach Dolné mesto a Sihoť I,2.

Práce začnú 25. marca, naplánované sú do konca leta. Prebiehať budú postupne, v závislosti od počasia. Okrem parkovacích miest bude obnovené (v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra SR 30/2020 o dopravnom značení) aj ďalšie vodorovné dopravné značenie ako pozdĺžne súvislé či prerušované čiary, vyšrafovaný priestor, priechody pre chodcov, cikcak čiary, miesta pre ŤZP a piktogramy cyklistu na komunikáciách.

V bielej farbe

Pri príprave regulovaného parkovania v roku 2016 boli vyznačované parkovacie miesta modrými čiarami, kvôli rozlíšeniu, ktoré časti mesta sú zaradené do zóny s regulovaným parkovaním. V súčasnosti je už väčšia časť mesta regulovaná, toto delenie nie je potrebné. Obnovené čiary na parkovacích miestach budú v bielej farbe, ktorá je trvácejšia a čiary sú lepšie viditeľné a jasnejšie. V jednej lokalite môžu byť ešte parkovacie miesta v pôvodnej modrej i novovyznačenej bielej farbe. Pravidlá regulácie parkovania však na oboch platia rovnako, čo znamená, že spoplatnené sú modré aj biele miesta, ako o tom informuje zvislá dopravná značka.

Obnovovať sa budú buď celé ulice alebo ich úseky, kde je značenie opotrebované a slabo viditeľné. Sú miesta, kde už bolo značenie obnovené (napríklad Dlhé Hony alebo Sihoť na novopoloženom asfaltovom povrchu po rekonštrukcii vodovodu a kanalizácie).

Pred vyznačením parkovacích miest budú komunikácie vyčistené

V lokalitách, kde začne obnova na jar, bude značenie spojené s čistením komunikácií po zimnej údržbe, aby nemuselo byť na dvakrát obmedzené parkovanie. Minimálne 24 hodín pred čistením a značením pribudnú na konkrétnych miestach dočasné dopravné značenia Zákaz zastavenia s informáciami, v ktorých dňoch a v akom čase tento zákaz platí. Prosíme vodičov o rešpektovanie dopravných značiek, spoluprácu a súčinnosť.

Kde bude značenie obnovené

Sihoť 1 – ulice (celé alebo časti) od Ul. M. Rázusa smerom k Váhu – Nábrežná, Švermova, Hurbanova, Goliana,  Smetanova, Komenského, Kpt. Nálepku, Jiráskova, Gen. Viestu

Sihoť 2 – ulice (celé alebo časti) Považská, Gagarinova, Šoltésovej, Osvienčimská, Žilinská, M. Turkovej, Hodžova

Dolné mesto – ulice (celé alebo časti),– Kollárova, Bernolákova, Súdna, Električná, Kmeťova, Moyzesova, Piaristická, Legionárska, Nám. sv. Anny, Horný Šianec, Kuzmányho, Jilemnického, Jesenského, Kúty, Janka Kráľa, Partizánska, Cintorínska, I. Olbrachta, Záhradnícka, Panenská, vnútrobloky Dlhé Hony, 28, októbra.