Na parkovisku osádzajú parkovacie dorazy

Na ulici K dolnej stanici začala inštalácia dorazov, umiestnené budú na konci parkovacích boxov pri cyklopruhu. V časti ulice K dolnej stanici v smere od  križovatky s Legionárskou (pred budovou Central) sú po novom vyznačené parkovacie miesta šikmé, do ktorých je potrebné zasúvať. Na takto frekventovanej ceste ide o bezpečnejšie a rozumnejšie riešenie z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky.

Vzhľadom k tomu, že okolo parkovacích miest vedie cyklopruh, sú v týchto dňoch osádzané, na koniec vyznačených boxov, parkovacie dorazy, aby vozidlá nepresahovali do cyklopruhu. Práce s osádzaním budú pokračovať na parkovisku oproti budove Sociálnej poisťovne a poliklinike.