Posunutý termín platnosti parkovacích kariet

Parkovacím kartám, ktoré boli platné počas vlaňajšieho bezplatného obdobia, sme o 59 dní predlžili platnosť.

Regulované parkovanie platí v Trenčíne od 15. marca 2017 a k tomuto termínu bol zakúpený veľký počet parkovacích kariet. Tie si ich držitelia podľa potreby každoročne obnovovali. Tento rok platnosť kariet, vybavených vlani so začiatkom platnosti 15. marca, nekončí 14. marca. Je predĺžená o dobu bezplatného parkovania, zavedeného vlani v súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.

Parkovanie zadarmo trvalo od 24. marca do 21. mája 2020. Platnosť kariet sme predĺžili automaticky o 59 dní v máji minulého roka, po ukončení neplateného obdobia. Držiteľov kariet sme o nových termínoch platnosti kariet informovali e-mailom. Platnosť karty si držitelia kariet môžu pozrieť aj vo svojich online kontách na spravovanie parkovacích kariet.

PRÍKLAD: Karta, ktorá pôvodne platila do 14. 3. 2021, platí v súčasnosti až do 12. 5. 2021. O predĺženie tejto karty stačí požiadať až začiatkom mája.