Na predĺženie platnosti potrebujete iba jeden doklad

Žiadosť je v konte už vyplnená, stačí iba priložiť sken/foto zelenej karty – dokladu k povinnému zmluvnému poisteniu.

Na predlženie platnosti parkovacej karty využite elektronický spôsob vybavenia. Vo Vašom online konte je žiadosť na predlženie parkovacej karty pripravená a vyplnená.  Ak nedošlo k žiadnej zmene v osobe držiteľa karty či vozidla a chcete rovnaký typ karty, na predĺženie platnosti karty stačí priložiť iba jeden doklad – zelenú kartu.

Zelená karta musí byť

  • platná
  • na vozidlo, na ktoré chcete predĺžiť parkovaciu kartu
  • kompletná, t.z. odfotená/naskenovaná celá predná časť, kde sú údaje o držiteľovi vozidla (meno a adresa držiteľa karty ako aj údaje o vozidle  (EČV, typ) a doba platnosti poistenia.

Bez zelenej karty nebudú žiadosti vybavené, nemôžeme akceptovať zelenú kartu, ktorá už neplatí, taktiež neprikladajte bločky o úhrade poistenia, asistenčné karty, rôzne zmluvy s poisťovňou… Pred priložením prílohy skenu alebo foto zelenej karty si tieto údaje, prosím, skontrolujte.

Prečo zelená karta? – doklad k povinnému zmluvnému poisteniu vydávajú poisťovne spravidla na rok, slúži na preukázanie, že ste naďalej vlastníkom/držiteľom vozidla.

Prečo zelená, keď je už iba biela karta? Naopak, biele karty sa už nevydávajú a zelené ostali. Nejde o jej farbu, ale názov „systému poistenia“. Slovensko je členom medzinárodného združenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel, ktorý je známy ako systém zelenej karty. Od 1.7.2021 sa vydávajú zelené karty už iba v čierno-bielej verzii, aby si ju mohli občania, ktorým ju poisťovňa zasiela elektronicky, vytlačiť.