V sobotu obmedzené parkovanie na Mládežníckej ulici

Dôvodom  budú orezy drevín medzi parkoviskom a novou železničnou traťou.

Na parkovisku na Mládežníckej ulici (pri reštaurácii Koliba) bude v sobotu 9. októbra 2021 v čase od 6.00 h do 14.00 h obmedzené parkovanie osobných motorových vozidiel. V tomto čase tu budú pracovníci MHSL vykonávať orezy náletových drevín zo strany novej železničnej trate.

Prosíme vodičov, aby rešpektovali prenosné dopravné značky a zvýšili opatrnosť pri prejazde uvedeným úsekom.