Z časti Hasičskej ulice je pešia zóna

Zmena dopravného režimu sa týka časti ulice pod hlavnou vetvou a autobusovými zastávkami.

Odstránené bolo pôvodné zvislé aj vodorovné značenie, osadené boli nové dopravné značky Začiatok a Koniec pešej zóny, upozorňujúce na režim pešej zóny, v ktorej je čiastočne alebo úplne obmedzená doprava a povolený je len pohyb chodcov, prípadne cyklistov.

Odstránené boli aj zvislé a vodorovné dopravné značenie pre sedem rezidentských parkovacích miest pod zastávkami, ktoré boli určené pre držiteľov parkovacích kariet pre pásmo A.

Vyznačený bol parkovací pás, ten je výhradne pre zásobovanie, s povoleným státím maximálne do 30 minút.