Nové pásmo P (Pod Sokolice)

Do parkovacej zóny bude od 18. novembra 2023 zaradené sídlisko Pod Sokolice.

Do parkovacej zóny, pásma P budú zaradené úseky miestnych komunikácií na ulici Pod Sokolice, konkrétne párne čísla od č. 16 po č. 46 a nepárne od č. 7 po č. 21. Ostatné časti lokality zostávajú mimo parkovacej zóny.

Doba spoplatnenia pre lokalitu pásma P bude v pracovných dňoch 0:00 – 24:00 h, počas víkendov a sviatkov v čase 0:00 – 8:00 a 19:00 – 24:00 h. Cena jednorazového parkovného bude 0,50 eur/h, kód pásma TNP.

Na sídlisku Pod Sokolice boli v uplynulom období vyznačené parkovacie miesta a upravené ulice tak, by tu mohli byť vybudované nové parkoviská.