Rozšírené pásmo D (ulice pri Kauflande)

Od 18. novembra 2023 bude rozšírené pásmo D o ďalšie ulice . 

Do parkovacej zóny budú zaradené ďalšie ulice, ide o úseky miestnych komunikácií resp. ich častí:

  • Družstevná (v úseku medzi Ul. Inovecká a Legionárska),
  • Legionárska (v úseku medzi Ul. Dlhé Hony a ul. Električná),
  • Lidická,
  • Kalinčiakova,
  • Jaroša (v úseku medzi Ul. Inovecká a Lidická) a Kpt. Jaroša 49,
  • Osloboditeľov

Doba spoplatnenia pre nové časti pásma D bude v pracovných dňoch 0:00 – 24:00 h, počas víkendov a sviatkov v čase 0:00 – 8:00 a 19:00 – 24:00 h. Cena jednorazového parkovního bude 0,50 eur/h, kód pásma TND.

Dlhodobé pakroviská v pásme D sú spoplatnené v pracovných dńoch od 8.00 h do 16.00h. Cena jednorazového parkovného bude 0,50 eur/h. Kód pre parkovanie na dlhodobých v pásme D je TND2.

Parkoviská označené ako dlhodobé sú na mape vyznačené čiernou linkou.

Zmena nastane aj na ulici Beckovská, kde na časti ulice bude zmenený režim z dlhodobého na nepretržitý. V režime dlhodobé zostane časť ulice pri križovatke s Inoveckou (pri ihrisku).