Nové pásmo Z (Zámostie)

Do parkovacej zóny budú od 18. novembra 2023 zaradené parkoviská na sídllisku Kvetná a okolitých uliciach. 

Do pásma Z budú patriť ulice:  Brančíkova, Budovateľská, Duklianskych hrdinov, Jána Hollého, Kvetná, Ľudovíta Stárka (v úseku medzi ul. Piešťanská a Bratislavská), Piešťanská, Rastislavova, Staničná (v úseku medzi ul. Bratislavská a Zlatovská), Súťažná, Svätoplukova, Školská (v úseku medzi ul. Kvetná a Zlatovská), Továrenská, Veľkomoravská (v úseku medzi ul. Piešťanská a Bratislavská), Zlatovská (v úseku medzi ul. Staničná a Bratislavská).

Doba spoplatnenia pre lokalitu pásma Z bude v pracovných dňoch 0:00 – 24:00 h, počas víkendov a sviatkov v čase 0:00 – 8:00 a 19:00 – 24:00 h. Cena jednorazového parkovního bude 0,50 eur/h, kód pásma TNZ.

Dlhodobé parkoviská v pásme Z budú spoplatnené v pracovných dňoch od 8.00 h do 16.00 h. Cena jednorazového parkovného bude 0,50 eur/h. Kód pre parkovanie na dlhodobých parkoviskách v pásme Z bude TNZ2.

Parkovanie na záchytnom parkovisku pri železničnej stanici zostane bezplatné.

Parkoviská označené ako dlhodobé sú na mape vyznačené čiernou linkou.

V ostatných dvoch rokoch boli na sídlisku Kvetná upravené ulice Duklianskych hrdinov a Hollého a zrealizovaná výstavba nových parkovacích miest. Zároveň bolo vybudované nové záchytné parkovisko pri železničnej stanici Zlatovce. Ďalšie parkovacie miesta boli vytvorené na Zlatovskej ulici a na ostatných uliciach boli vyznačené parkovacie miesta tam, kde to umožnili šírkové parametre.