Parkovaciu kartu pre nové pásma vybavíte od 18. októbra

Karty pre Zámostie, Pod Sokolice a rozšírené ulice pásma D budú v predaji od 18. októbra 2023. Platiť začnú o mesiac.

Do parkovacej zóny pribudnú od 18.novembra ďalšie časti mesta. Ide o lokality Zámostia, Pod Sokolice a niektoré ulice pásma D (pri Kauflande). Občania z týchto lokalít si už teraz, s mesačným predstihom, môžu vybaviť parkovaciu kartu. Karta, s územnou platnosťou pre pásmo P, Z a D aj uhradená, začne platiť až od 18.11.2023.

Ako postupovať ak nemáte žiadnu kartu?

Zakúpenie karty odporúčame riešiť elektronicky cez stránku karty.parkovanietrencin.sk. Najskôr je potrebné poslať Žiadosť o zriadenie konta (tlačidlo vľavo).

https://karty.parkovanietrencin.sk/NewUserRegistrationMenu.asp

Formulár vyplňte iba vtedy, ak ešte konto ani parkovaciu kartu nemáte. Po registrácii (cez aktivačný link zaslaný emailom po vybavení žiadosti o zriadenie online konta) môžete poslať elektronickú žiadosť o vydanie parkovacej karty. Parkovaciu kartu je možné vybaviť aj osobne v klientskom centre.

Ako postupovať ak už máte parkovaciu kartu?

Obyvateľom Zámostia aj Pod Sokolíc a častí pásma D zaradených do regulovaného pásma, ktorí majú platnú kartu Mesto okrem A a B, sa po 18 novembri rozšíri územná platnosť karty aj o tieto nové pásma a karta bude automaticky premenovaná na Pásmo P a mesto okrem A a B, Pásmo Z a mesto okrem A a B, či Pásmo D a mesto, okrem A,B. Platnosť ostatných celomestských kariet bude rozšírená aj o nové lokality.

Obyvateľom nových pásiem, s platnou kartou Dlhodobé, bude táto karta platiť naďalej na všetkých dlhodobých parkoviskách aj na dlhodobých v Zámostí (na uliciach resp. ich časti Školská, Brančíkova, Rastislavova, Svätoplukova). V pásme P a novej časti pásma D nie sú vytvorené dlhodobé parkoviská.

Ak Vám už typ karty Dlhodobé nevyhovuje, máte záujem o celé pásmo napríklad P, alebo Z, či D, je potrebné túto kartu zrušiť a požiadať o novú. Zrušenie karty je v tomto prípade bez storno poplatku. Všetko vybavíte aj online cez elektronické konto.

V prípade nejasností sa na nás môžete obrátiť na tel. č. 0902 911 220 alebo cez email: parkovanie@trencin.sk.