Obmedzená doprava a parkovanie na Rázusovej ulici

Obmedzenia potrvajú mesiac, do 21. mája 2023, dôvodom je oprava verejného vodovodu.

Práce zabezpečujú Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., začnú v stredu 19. apríla a potrvajú do piatku 21. apríla. Pokračovať  budú od 24. apríla do 21. mája, kedy je naplánovaná výmena potrubia.

Vodovodné potrubie opravia bezvýkopovou metódou, teda vťahovaním nového potrubia menšej svetlosti do pôvodnej rúry s použitím montážnych jám. Tie budú vykopané v križovatkách ulice Rázusova s ulicami Hodžova, Jiráskova, Smetanova a Komenského. Ulice Smetanova a Jirásková, ktoré sú v smere od Rázusovej jednosmerné, budú neprejazdné, pri križovatke s ulicou Komenského bude výkop vo vozovke a zasahovať aj do priechodu pre chodcov, ktorý bude uzatvorený.

Okrem obmedzenia dopravy bude potrebný aj záber časti parkovacích miest. Montážne jamy budú v niektorých križovatkách zasahovať aj do miestnej komunikácie a z dôvodu zabezpečenia plynulého prejazdu vozidiel a autobusov bude doprava vedená cez vyznačené parkovisko. Na konci každého dňa, po skončení prác, budú výkopy zasypané alebo prekryté a ohradené.

Prosíme vodičov o zvýšenú pozornosť pri prejazde úsekom a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.