Začína výstavba parkoviska pri zlatovskej stanici

Predpokladaný čas výstavby je desať týždňov, v závislosti od počasia a poveternostných podmienok.

Na voľnej ploche medzi ulicami Bratislavská a skladom pri železničnej stanici Zlatovce začína mesto s výstavbou záchytného parkoviska pre 56 vozidiel. Parkovisko po ukončení výstavby a vyznačení zvislým a vodorovným dopravným značením nebude spoplatnené.

V prvej časti parkoviska po ľavej strane sú navrhnuté dve parkovacie stojiská pre osoby so zdravotným postihnutím s pozdĺžnym radením, za nimi bude pozdĺžny parkovací pás s ôsmymi parkovacími miestami.  V  druhej časti parkoviska bude 46 parkovacích miest so šikmým radením. Povrch parkoviska bude z betónovej zámkovej dlažby.

Vjazd a výjazd na parkovisko, ako i celý dopravný pohyb po ploche parkoviska bude jednosmerný. Vjazd bude od budovy železničnej stanice Zlatovce, výjazd z parkoviska na verejnú cestnú sieť bude v mieste medzi objektom Autosklo a čerpacou stanicou na ul. Bratislavská, kde je  jestvujúci pruh na odbočenie vľavo.

Súčasťou parkoviska bude aj prístrešok pre bicykle s osadenými stojanmi. Plocha svojimi rozmermi umožní pohyb peších a zabezpečí tadiaľ prepojenie plochy parkoviska s jestvujúcim chodníkom pri ul. Bratislavská.

Odvodnenie parkoviska je zabezpečené do odvodňovacieho systému, osadených bude šesť uličných vpustov s mrežou.