Značíme zrekonštruované parkoviská na Juhu

Vodorovné značenie je naplánované na štvrtok 23. marca 2023.

Na hornom Juhu sme ešte minulý rok zrekonštruovali parkoviská na štyroch uliciach sídliska Západná, J. Halašu, Halalovka a Saratovská. Išlo o mestskú investičnú akciu za takmer 70-tisíc eur, ktorá pozostávala z rekonštrukcie asfaltových povrchov parkovísk s výmenou časti obrubníkov a výškovou úpravou uličných poklopov a vpustí. Zostáva ešte namaľovať dopravné značenie.

Okrem parkoviska na Západnej ulici budú vyznačené parkovacie miesta na konci Jilemníckeho ulice, po rekonštukcii vodovodnej infraštruktúry, resp. obnovené bude značenie na uliciach Pod Sokolice, M.Turkovej a 28.októbra.

Práce sú naplánované na štvrtok 23. marca 2023. Prosíme vodičov o preparkovanie v čase od 7.00 do 17.00 h a dodržanie dočasných dopravných značiek.