Rozkopávka na Palackého zasiahne aj parkovisko

Na Palackého ulici bude od 7. apríla  pre rozkopávku obmedzené parkovanie. Práce potrvajú približne do konca mesiaca.

Pre práce na vodovodnej a kanalizačnej prípojke k domu č. 21/97 bude v jeho okolí obmedzené parkovanie na okolitých stojiskách na pravej aj ľavej strane parkoviska, v termíne od 7. do 28. apríla 2021, celkovo však bude parkovanie ubmedzené maximálne na 12 dní.

Parkovacie miesta, na ktorých nebude možné parkovať, budú označené prenosným dopravným značením a bielo-červenými páskami. Prosíme vodičov o rešpektovanie pokynov pracovníkov stavby ako aj dopravného značenia.