Obmedzené parkovanie na Šafárikovej ulici

Od pondelka 25. júla 2022 začne rekonštrukcia cesty a chodníka na Šafárikovej ulici v úseku pred bytovým domom č. 2137 až 2141.

Stavebné práce mestskej investičnej akcie pozostávajú z rekonštrukcie asfaltového povrchu cestnej komunikácie a chodníka s výmenou obrubníkov. Počas prác bude obmedzené parkovanie na pozdĺžnych miestach na ulici a počas frézovania a následne pokládky asfaltu (cca 6 až 8 hodín) tu nebude možné parkovať a nebude možný ani prejazd na parkovisko a z parkoviska pred ZŠ pri športovom areáli.

Informácie o termíne asfaltovania budú na prenosnom dopravnom značení, oznámenia o priebehu prác boli vyvesené na vchody priľahlej bytovky. Prosíme vodičov o rešpektovanie obmedzení, zvýšenú pozornosť a opatrnosť pri prejazde opravovaným úsekom. Predpokladaná doba prác je 8 týždňov.