Počet parkovacích miest na Juhu sa zvýši

Na novopostavenom parkovisku na Halalovke bude parkovanie dočasne bezplatné.

Mesto prevzalo do správy novovybudované parkovisko na Juhu II, pri bytovom súbore Halalovka. Vybudovalo ho spoločnosť Monolit Slovakia s.r.o. , časť parkoviska bude súkromná, časť s 56 stojiskami bude prevádzkovať a spravovať mesto Trenčín.

Na mestských parkovacích miestach bude možné parkovať zatiaľ bez úhrady. Parkovisko bude spoplatnené až po zaradení do siete miestnych komunikácií a osadení zvislých dopravných značiek.

Režim parkoviska bude po zaradení rovnaký ako na ostatných bežných parkoviskách v regulovanom pásme J (sídlisko Juh). Spoplatnené bude v pracovných dňoch non-stop (od 0.00 do 24.00 h), víkendy, sviatky iba v noci (od 19.00 h až 24.00 h a 0.00 h až 7.00 h. Hodinové parkovné 0.30 eur (kód TNJ).