Práce dočasne obmedzia vstup ku garážam aj na parkovisko

Rekonštrukcia povrchov cesty a chodníka na Cintorínskej ulici potrvá približne dva mesiace.

Práce na Cintorínskej ulici začnú v 30. kalendárnom týždni a potrvajú osem týždňov, v závislosti od počasia. Pozostávajú z rekonštrukcie asfaltového povrchu cesty a chodníka, ktorý bude z nového povrchu z betónovej dlažby a výmeny obrubníkov. Súčasťou rekonštrukcie je aj výšková úprava uličných poklopov a vpustov.

Počas prác nebude možné parkovať na časti parkoviska na Cintorínskej pri križovatke so Soblahovskej, kde budú umiestnené stroje a stavebný materiál realizátorskej firmy. V dňoch, kedy sa bude cesta frézovať a asfaltovať bude obmedzený prístup do garáží. Ospravedlňujeme sa za komplikácie a zároveň prosíme o pochopenie.