Obmedzenie parkovania na ulici Dlhé Hony

Rozkopávka na časti parkoviska aj na chodníku potrvá do konca augusta.

Stavebné práce na oprave kanalizácie si vyžiadali aj záber časti parkoviska a chodníka. Úsek je vyznačený prenosnými dopravnými značkami. Prosíme vodičov a chodcov o zvýšenie pozornosti  a opatrnosti pri prechádzaní okolo miesta rozkopávky.