Upozornenie na zmeny v doprave na Bezručovej ulici

Na Bezručovej ulici je po novom obrátený smer jednosmerky, obmedzená rýchlosť a prednosť sprava  na križovatkách.

Na zmenenú dopravnú situáciu na Bezručovej ulici si vodiči, cyklisti či chodci zvykajú už dva týždne. Nájdu sa stále takí, ktorí jazdia po pamäti, bez sledovania nového značenia. Upozorňujeme preto opätovne na zmeny.

Obrátená jednosmerka: 

  • Obojsmerná premávke zostala  v úseku od  Soblahovej po prvú križovatku pred penziónom Formula a je od Inoveckej po vjazd na parkovisko bytového domu SITKA
  • Ostatná časť ulice je jednosmerná, v smere jazdy od ulice Inovecká ale v opačnom smere ako bola dopoosiaľ
  • Na ulici je vyznačený parkovací pás striedavo, na oboch stranách jednosmernej časti ulice

Obmedzená rýchlosť na 30 km/h

  • Na Bezručovej ulici je obmedzená rýchlosť na 30 km/h
  • Na obmedzenie rýchlosti prechádzajúcich vozidiel maximálne na 30 km/h upozorňuje značka Zóna 30

Prednosť sprava

  • V zóne 30  platí na križovatkách pravidlo pravej ruky, to znamená, že vodiči prichádzajúci sprava majú prednosť. Ulica Bezručova nie je hlavná, vodiči jazdiaci po tejto ulici musia dávať prednosť vozidlám prichádzajúcim sprava napríklad z ulice kpt.  Jaroša či  z ulice od garáží
  • Na prednosť upozorňuje vodičov aj dopravná značka č. 136 Križovatka: Značka upozorňuje na križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená dopravnými značkami „Hlavná cesta“ a „Pozor, daj prednosť v jazde“ a uplatňujú sa všeobecné pravidlá o prednosti v jazde.
  • Všetky tieto opatrenia smerujú k upokojeniu dopravy a zvýšeniu bezpečnosti na uliciach, najmä v okolí školy a plynulosť cestnej premávky na Soblahovskej ulici.