Parkovanie v uličke pri cintoríne bude bez úhrady

V uličke od bránky na cintorín (pri kaplnke) smerom k parku pod Juhom je vyznačený parkovací pás a priestor na otoč.

Ulička bola doteraz v zóne regulovaného státia a keďže na nej neboli vyznačené parkovacie miesta, nebolo tu možné (v zmysle zákona č. 8/2009 o cestnej premávke) parkovať. Po novom je tu vyznačený parkovací pás a aj priestor, kde je možné na ulici otočiť. Parkovací pás je pre šírkové parametre ulice iba na jednej, pravej strane, v smere od parku.

Doplnené bolo aj zvislé dopravné značenie, pri vjazde je umiestnená značka Koniec zóny s plateným parkovaním a na opačnej strane zase značka Začiatok zóny s plateným parkovaním. Na konci uličky je upozornenie na začiatok pešej zóny.

Ulicou už nebude možné jazdiť k vstupnej bočnej bráne na cintorín zo strany parku pod Juhom, táto časť je v pešej zóne a chodník bude určený iba pre peších a cyklistov.