Značenie parkovísk na Sihoti

V uplynulých dňoch bolo dokončené vyznačovanie parkovacích miest na Sihoti 3 a 4. Regulované parkovanie začne od 23. septembra 2020.

Pred zavedením regulácie parkovania na uliciach rozšíreného pásma H (Sihoť 3 a 4) bola vyznačená celá oblasť dopravnými značkami aj vodorovnými dopravným značením.

Viaceré komunikácie v pásme boli dopravne upravené a zjednosmernené. Cyklisti majú dopravnými značkami povolenú jazdu aj v protismere.

Nové parkovacie miesta boli vyznačené na novovybudovanom parkovisku na Opatovskej ulici ako aj na hlavnom ťahu cez sídlisko. Dokončené boli aj parkovacie pásy na ulici Pod čerešňami.

Regulácia parkovania začína na Sihoti 3 a 4 od 23. septembra 2020. Parkovacie karty je možné vybaviť už teraz v predstihu buď osobne v klientskom centre alebo elektronicky. Viac informácií si môžete prečítať v augustovom vydaní mestských novín INFO. https://trencin.sk/wp-content/uploads/2020/07/Info08w.pdf