Ulička pri cintoríne je už v parkovacej zóne

Parkovanie je tu spoplatnené iba v noci, aby bolo umožnené bezplatné státie napr. počas pohrebov.

Do pásma J patrí aj časť Soblahovskej ulice – od kaplnky na cintoríne po park pod Juhom. Tento úsek nachádzajúci sa v tesnej blízkosti cintorína bol predtým mimo parkovacej zóny a parkovanie bolo bezplatné.

Začali tu však vo zvýšenej miere parkovať dodávky a väčšie vozidlá, na čo poukazovali občania a požadovali riešenie situácie. Zmenu schválilo mestské zastupiteľstvo (s platnosťou od 18. novembra 2023) a tento úsek bol zaradený do pásma J, do režimu TNJ3 –  dlhodobé nočné, aby bolo umožnené bezplatné státie napr. počas pohrebov.