Vjazd do pasáže Zlatá Fatima je pre vozidlá uzatvorený

Na zabránenie vjazdu boli nainštalované mechanické zábrany – stĺpiky zo strany Mierového  námestia aj z Palackého ulice.

Pasáž spájajúca Mierové námestie a Palackého ulicu s názvom Zlatá Fatima je súkromným dvorom (nie je to ani komunikácia ani chodník) vo vlastníctve súkromných osôb a spoločnosti COOP Jednota s.d. S ich súhlasom mohli tadiaľ prechádzať ľudia a pasáž bola významnou spojnicou z centra, z Mierového námestia na Palackého a ďalej Hasičskú ulicu, kde sú zastávky prímestskej aj mestskej dopravy.

Občania poukazovali na zaparkované vozidlá, ktoré tvorili prekážky pre chodcov a cyklistov predchádzajúcich cez pasáž. Mesto nemalo možnosť ovplyvniť parkovanie vozidiel vlastníkmi súkromného pozemku, napriek tomu sa pokúšalo situáciu so zaparkovanými vozidlami v týchto  miestach dlhoročne riešiť.

K nainštalovaniu troch pevných a jednej sklopnej zábrany (pre prípad nevyhnutného vjazdu) došlo po mnohých rokovaniach a po zabezpečení náhradných parkovacích miest v blízkosti pasáže.