Zmeny režimu niektorých parkovísk platia od 15. októbra 

Úpravy sa týkajú parkovísk na uliciach Východná, Saratovská a Súdna.

Východná bude rozdelená, parkoviská budú v režimoch dlhodobé a dlhodobé nočné

Parkovacie miesta na Východnej ulici (časť vedúca ku kotolni) budú 15.októbra v dvoch režimoch parkovania: dlhodobé (spoplatnené iba cez deň od 8. 00 h do 16.00 h a dlhodobé nočné (spoplatnené v noci od 19.00 h do 8.00 h). Do režimu dlhodobé nočné bude preradený úsek od ZŠ Východná až po poslednú zastávku MHD na Východnej (kód pre hradenie jednorazového parkovného TNJ3). Víkendy a sviatky sú bezplatné.

Pri  monitorovaní stavu najmä vo večerných a nočných hodinách bola obsadenosť parkovísk pri bytovkách Monolit a v križovatke s Halalovkou takmer stopercentná, pričom vozidlá bez karty tvorili tretinu až polovicu vozidiel. Cieľom zmeny je uprednostniť vozidlá s parkovacou kartou pred vozidlami bez karty, tzn. vozidlá s kartou budú parkovať v kratšej dochádzkovej vzdialenosti k bytovým domom.  Na dlhodobých nočných parkoviskách môžu parkovať vozidlá s kartou Pásmo J, celomestskou kartou i kartou pre dlhodobé parkoviská (napr. Abonent dlhodobé v pásme J alebo Dlhodobé).

Viac dlhodobých miest na Saratovskej

Na Saratovskej ulici pri otoči autobusov bolo na betónovej ploche po stavebnej úprave nájazdu vyznačené parkovisko pre sedem vozidiel. Od 15, októbra bude preradené z režimu nonstop (TNJ) do režimu dlhodobé nočné (TNJ3) s dobou spoplatnenia v pracovných dňoch od 19.00 h do 8.00 h, sviatky a víkendy bezplatné. K zmene došlo na základe požiadaviek občanov, ktorí požadovali navýšiť počet dlhodobých miest na hornom Juhu.

Časť Súdnej bude v režime nonstop

V úseku od križovatky ul. Piaristická – Súdna po vjazd do Nemocnice pre obvinených a odsúdených bude zmenený režim z dlhodobého parkovania (TNC2) na nonstop (TNC). Režim parkovania bude rovnaký ako na ostatných nonstop parkoviskách v pásme C. Spoplatnené budú v pracovných dňoch v čase 0.00 h až  24.00 h a počas víkendov a sviatkov od 19.00 h do 8.00 h (tzn. bezplatné v čase 8.00 h do 19.00 h). Nebudú tu platiť karty určené pre dlhodobé parkoviská. Od vstupu do Nemocnice pre obvinených a odsúdených až po križovatku s ul. Jilemnického je pásmo B.

Leták s informáciou o zmenách dostanú vodiči parkujúci na uvedených uliciach za stierače, držitelia kariet budú o zmene informovaní e-mailom.