Zóna 30 bude aj na Sihoti 1, v časti medzi Rázusovou a hrádzou

Po pilotnom projekte zavedenia Zóny 30 v Dolnom meste rozširujeme lokality s upravenou maximálnou rýchlosťou na 30 km/h.

Ďalšia Zóna 30 bude v časti medzi Rázusovou a hrádzou, konkrétne na uliciach na Sihoti 1 –  Študentská, Nábrežná, Hurbanova, Smetanova, Švermova, Komenského, gen. Viesta, Jiráskova, Goliana, kpt. Nálepku. Na vjazd do lokality alebo výjazd z nej upozornia vodičov dopravné značky s označením Zóna 30.

V tejto novytvorenej Zóne 30 zatiaľ zostanú zachované hlavné a vedľajšie cesty teda zostanú zachované značky upravujúce prednosť v jazde.

Hlavným dôvodom pre zavedenie Zóny 30 je zvýšenie bezpečnosti najmä najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. Situáciu  po zavedení Zóny 30 budeme pozorovať. Ak budú vodiči dodržiavať predpísanú rýchlosť zostane stav zachovaný, v opačnom prípade bude zavedené pravidlo pravej ruky, čo znamená, že na všetkých križovatkách bude mať prednosť vozidlo prichádzajúce z pravej strany. Vodiči budú musieť pred každou križovatkou spomaliť, čím dôjde k ešte väčšiemu upokojeniu dopravy a zvýšeniu bezpečnosti. Zavedenie Zóny 30 bola opakovanou požiadavka občanov ako aj poslancov za mestskú časť Sever.