Parkovanie cez Vianočné a Novoročné sviatky

Bezplatné parkovanie je počas víkendov a sviatkov na parkoviskách označených ako dlhodobé.

Na parkoviskách zaradených do nepretržitého režimu je parkovanie bez úhrady počas víkendov a sviatkov v čase od 8.00 do 19.00h. V nočných hodinách od 19.00 h do 8.00 h rannej nasledujúceho dňa je parkovanie spoplatnené podľa cenníka konkrétneho pásma a prevádzkovej doby pre daný typ parkoviska.

Návšteva pri parkovaní v Trenčíne v časoch spoplatnenia parkoviska môže uhradiť jednorazové parkovné (v parkovacom automate mincami alebo platobnou/palivovou kartou, mobilnou platbou alebo odoslaním sms).

Postupy:

Platba kartou Visa, MasterCard, CCS – parkovanie „na ulici“

https://parkovanietrencin.sk/platba-v-automate/

https://parkovanietrencin.sk/sms-parking/

Ceny parkovného a doba spoplatnenia  

Pásmo A: parkovné na hodinu 2,00 eur, maximálne na deň (do doby spoplatnenia parkoviska ) 18 eur, spoplatnené celoročne 9.00 h  – 24.00 h

Pásmo B: parkovné na hodinu 1,00 eur, maximálne na deň (do doby spoplatnenia parkoviska ) 9 eur, spoplatnené v pracovných dňoch 0.00 h  – 24.00 h, ostatné dni 0.00 h – 8.00 h a 19.00 h – 24.00 h.

Pásma C,G, F: parkovné na hodinu 0,60 eur, maximálne na deň (do doby spoplatnenia parkoviska ) 5,40 eur, spoplatnené v pracovných dňoch 0.00 h  – 24.00 h, ostatné dni 0.00 h – 8.00 h a 19.00 h – 24.00 h.

Pásmo F: parkovné na hodinu 0,60 eur, maximálne na deň (do doby spoplatnenia parkoviska ) 5,40 eur, spoplatnené v pracovných dňoch od 8.00h do 16.00h, víkendy, sviatky bezplatne

Pásma D,H,J: parkovné na hodinu 0,30 eur, maximálne na deň (do doby spoplatnenia parkoviska ) 2,70 eur, spoplatnené v pracovných dňoch 0.00 h  – 24.00 h, ostatné dni 0.00 h – 8.00 h a 19.00 h – 24.00 h.

Dlhodobé nočné v pásme J (časť Saratovskej a Východnej ulice): v pracovných dňoch 0.00 h – 8.00 h a 19.00 h – 24.00 h

Občania Trenčína s trvalým pobytom môžu pre svoju návštevu vybaviť výhodnejšie parkovanie a to kartu Návšteva pásma. S ňou potom môže auto návštevy parkovať v pásme trvalého pobytu žiadateľa (okrem pásma A. Rezident pásma A si vyberie iné pásmo na parkovanie svojej návštevy).

Karta Návšteva pásma stojí 3 eurá na dva po sebe idúce pracovné dni (aj piatok a pondelok) a vybavíte ju na toľko dní, koľko sa návšteva zdrží.

Postup:

https://parkovanietrencin.sk/navstevnicku-kartu-vybavite-jednoducho-a-rychlo-cez-online-konto/

Príde k vám návšteva? Ako vybavíte kartu pre jej vozidlo