Parkovacie karty vybavíte už od 9. februára 2017

Parkovacie karty vybavíte v klientskom centre mestského úradu, od pondelka do štvrtka (8.00 do 16.30), v piatok (8.00 do 14.00).

Podrobné informácie, postup ako vybavíte parkovacie karty, ako aj priloženú žiadosť o jej vydanie nájdete aj v najbližšom vydaní INFA, ktoré vyjde 8. februára. S otázkami sa môžete obrátiť na pracovníkov klientskeho centra, na tel. č. 0902 911 331, prípadne napíšte email na adresu: parkovanie@trencin.sk.

Na dlhodobé a pravidelné parkovanie

Parkovacie karty umožňujú od 15. marca 2017 využívať na parkovanie miesta, vyznačené zväčša modrými čiarami a zvislými dopravnými značkami a to zatiaľ v šiestich regulovaných pásmach. Určené sú na úhradu dlhodobého alebo pravidelného parkovania. Karta je určitým zvýhodnením oproti jednorazovému parkovaniu, ktoré je možné uhradiť v parkovacom automate, cez web aplikáciu (platobnou alebo palivovou kartou) alebo zaslaním SMS. Ak parkovacie miesta využívate častejšie, výhodné je zakúpiť si parkovaciu kartu.

Rezidentské a abonentské

Rezidentské karty si môžu zakúpiť rezidenti, občania s trvalým pobytom v Trenčíne, ale aj živnostníci a konatelia spoločnosti, ak spĺňajú podmienku trvalého pobytu. Pre rezidentov je určených päť typov rezidentských parkovacích kariet. Rezidenti pre svoju návštevu môžu zakúpiť kartu Návšteva pásma, platnú dva po sebe nasledujúce pracovné dni (aj piatok a pondelok).

Abonentské karty sú pre občanov bez trvalého pobytu v Trenčíne, pre „cezpoľných“, ako aj právnické osoby. Abonenti si vyberajú z troch typov abonentských parkovacích kariet.

Platí celý jeden rok

Karta oprávňuje parkovať na vyznačených parkovacích miestach podľa typu zakúpenej karty. Nie je vydávaná na konkrétne parkovacie miesto. Na každé evidenčné číslo vozidla je možné vybaviť iba jednu parkovaciu kartu. Platí jeden rok od dňa zakúpenia.

Kúpa karty je dobrovoľná

Sú vodiči, ktorí ju vôbec nebudú potrebovať, pretože bývajú v častiach mesta, ktoré ešte neboli zregulované, môžu parkovať v garáži, dvore rodinného domu. Výber karty záleží od spôsobu používania motorového vozidla a miesta parkovania. Cena zohľadňuje počet už vydaných kariet na byt.